Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Algemene voorwaarden en privacybeleid
Juridische kennisgevingen en gebruiksvoorwaarden

A. LEEFTIJD EN WETTELIJKE TOEGANGSCERTIFICERING.
B. HANDELSMERKEN.
C. AUTEURSRECHTEN.
D. BEPERKTE LICENTIE.
E. COMMUNICATIE NIET PRIVÉ.
F. DISCLAIMER.
G. LINKS NAAR DEZE SITE.
H. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN.
I. PRIVACYVERKLARING.
J. BERICHTEN.
K. TERUGBETALINGSBELEID.
L. ANNULERINGSBELEID


A. LEEFTIJD EN WETTELIJKE TOEGANGSCERTIFICERING.

Door u te abonneren op en 'KimCums.com' in te voeren, verklaart u de volgende informatie en begrijpt u dat we vertrouwen op een dergelijke certificering en instemming met deze servicevoorwaarden voor toegang tot de site. U verklaart hierbij onder ongeautoriseerde verklaring van meineed het volgende:
1. Dat u 18 jaar of ouder bent (of 21 indien wettelijk vereist);
2. Dat u bekend bent met alle lokale wetten in uw regio die van invloed zijn op uw wettelijk recht op toegang tot erotica of op volwassenen gerichte materialen;
3. Dat u het wettelijk recht hebt om toegang te krijgen tot op volwassenen gerichte materialen en 'KimCums.com' heeft het wettelijk recht om deze aan u door te geven; dat u volwassenengerichte materialen aanvraagt ​​voor uw eigen privé-plezier en dat u dit materiaal nooit zult delen met een minderjarige of dat het op ENIGE MANIER beschikbaar zal zijn voor minderjarigen.
4. Dat je niet beledigd bent door op volwassenen gericht of seksueel materiaal.

B. HANDELSMERKEN.
KimCums is een handelsmerk van KimCums.com en mag alleen openbaar worden gebruikt met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Andere handelsmerken en servicemerken die op de site worden weergegeven, worden weergegeven op basis van licenties die zijn verkregen van de eigenaren en / of houders van die handelsmerken en servicemerken en mogen niet openbaar worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaars en / of houders van dergelijke handelsmerken en servicemerken.

C. AUTEURSRECHTEN.
Met uitzondering van materiaal uit het publieke domein en elektronische berichten, wordt al het materiaal op deze site beschermd door federaal auteursrecht en worden beschermd door verdragsbepalingen en wereldwijde auteursrechtwetten. Materiaal op enig deel van de site mag op geen enkele manier worden gereproduceerd, gekopieerd, bewerkt, gepubliceerd, verzonden of geüpload zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van de site. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in de Beperkte Licentiebepaling in deze Gebruiksvoorwaarden, wordt u geen enkel expliciet of impliciet recht verleend onder handelsmerken, auteursrechten of andere eigendomsinformatie van KimCums.com.

D. BEPERKTE LICENTIE.
KimCums.com levert de materialen op deze site voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door kijkers, fans, bezoekers, abonnees en / of potentiële abonnees van die site. Gebruikers van deze site krijgen één exemplaarlicentie om alleen te bekijken (op slechts één enkele computer). Dat het bekijken van die informatie niet het recht vormt om informatie te printen of kopiëren die beschikbaar is voor weergave op deze site. Het bekijken van informatie op deze site is alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor de hoeveelheid bekeken materialen te beperken. Commercieel gebruik van enig materiaal dat zich erop bevindt, is ten strengste verboden. Bovendien mogen gebruikers van deze site niet: (i) de gevonden materialen in enig deel van deze site wijzigen of materiaal van deze site kopiëren; (ii) gebruik een van de gevonden materialen in enig deel van deze site voor openbare vertoning, uitvoering, verkoop of verhuur; (iii) het verwijderen, wijzigen of wijzigen van auteursrechten of andere eigendomsrechten of handelsmerken van de materialen die in een deel van de site worden gevonden; of (iv) anderszins materiaal dat zich in enig deel van deze site bevindt, over te dragen aan een andere persoon of entiteit. De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor om deze licentie te allen tijde te beëindigen als u een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden overtreedt of overtreedt. In dat geval bent u verplicht om alle informatie of materialen die u hebt gedownload, afgedrukt of anderszins gekopieerd, onmiddellijk te vernietigen. plaats. De eigenaar van de site behoudt zich alle overige rechten voor die samenvallen met of verband houden met deze site.

E. COMMUNICATIE NIET PRIVÉ.
De eigenaar van de site biedt geen faciliteit voor het verzenden of ontvangen van privé- of vertrouwelijke elektronische communicatie. Alle berichten die aan de eigenaar van de site worden doorgegeven, worden geacht gemakkelijk toegankelijk te zijn voor het grote publiek. Bezoekers mogen deze site niet gebruiken voor het verzenden van communicatie waarvoor de verzender van plan is alleen de afzender en de beoogde ontvanger (s) te lezen. Hierbij wordt u erop gewezen dat alle berichten die op deze site worden ingevoerd, kunnen en kunnen worden gelezen door de operators van deze service, ongeacht of de operators de bedoelde ontvangers van dergelijke berichten zijn.

F. DISCLAIMER.
DE MATERIALEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD 'ZOALS DEZE IS', ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SITE OWNER BIEDT GEEN ZEKERHEID VAN ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJE DIENST. SITE OWNER GARANDEERT NIET DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE, TEKST, GRAFISCHE AFBEELDINGEN, LINKS OF ANDERE PUNTEN OP DEZE WEBSITE. DE EIGENAAR VAN DE SITE KAN ELK VAN DE GEGEVEN INFORMATIE OP DEZE SITE OP ELK MOMENT WIJZIGEN ZONDER KENNISGEVING MET INBEGRIP VAN DE SERVICEVOORWAARDEN ZONDER AANKONDIGING. SITE OWNER DOET GEEN ENGAGEMENT OM DE GEGEVEN INFORMATIE OP DEZE SITE TE UPDATEN. IN GEEN GEVAL IS SITE EIGENAAR AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID, SCHADE VOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN INFORMATIE, VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM HET MATERIAAL TE GEBRUIKEN OF INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP DEZE SITE, ZELFS ALS DE EIGENAAR VAN DE SITE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DERGELIJKE SCHADE. (OMDAT SOMMIGE JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE VERBIEDEN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.)

G. LINKS NAAR DEZE SITE DIE GRAFISCHE AFBEELDINGEN EN TEKST BEVAT.
U mag de tekst of afbeeldingen van deze site alleen verspreiden, wijzigen of hergebruiken na schriftelijke toestemming van de eigenaar van de site, zodat u dit kunt doen.

H. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN.
Deze site bevat links naar sites die worden beheerd door derden. De gekoppelde sites vallen niet onder de controle van de site-eigenaar en de eigenaar van de site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gekoppelde site of een link op een linksite. De eigenaar van de site verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door de site-eigenaar van een gekoppelde site. Op grond van de voorwaarden van de service begrijpt de licentiehouder dat het klikken op een link van een derde partij het verlaten van de site is.

I. PRIVACYBELEID.

Dit privacybeleid beschrijft de privacypraktijken voor KimCums.com. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die door deze website wordt verzameld. Het zal u op de hoogte brengen van het volgende:

1. Welke persoonlijk identificeerbare informatie van u wordt verzameld via de website, hoe deze wordt gebruikt en met wie deze kan worden gedeeld.
2. Welke keuzes zijn beschikbaar voor u met betrekking tot het gebruik van uw gegevens.
3. De beveiligingsprocedures om misbruik van uw informatie te voorkomen.
4. Hoe u eventuele onnauwkeurigheden in de informatie kunt corrigeren.

Informatie verzamelen, gebruiken en delen

Wij zijn de enige eigenaren van de verzamelde informatie op deze site. We hebben alleen toegang tot / informatie verzamelen die u vrijwillig ons via e-mail of andere directe contact van je. We zullen deze informatie niet verkopen of verhuren aan iedereen.

Wij zullen uw gegevens gebruiken om te reageren op u, met betrekking tot de reden waarom u contact met ons opgenomen. Wij zullen uw gegevens niet delen met derden buiten onze organisatie, anders dan noodzakelijk om uw verzoek te voldoen, bijvoorbeeld om een ​​bestelling te verzenden.

Wanneer gebruikers om pagina's van onze server vragen, verzamelt onze webserver automatisch wat informatie over de gebruikers, inclusief hun IP-adressen. Wij verzamelen ook informatie over uw gebruik van onze site door het gebruik van cookies. Als u ons persoonlijke correspondentie stuurt, zoals e-mails of brieven, kunnen we dergelijke informatie verzamelen in een specifiek bestand voor u. We houden een record bij of noteren de communicatie met u over uw account.

Tenzij je het ons vraagt ​​niet om, kunnen wij contact met u opnemen via e-mail in de toekomst te vertellen over specials, nieuwe producten of diensten, of wijzigingen in dit privacy beleid.

Uw toegang tot en controle over de informatie
U kunt zich afmelden voor toekomstige contacten van ons op elk gewenst moment. U kunt het volgende doen op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het e-mailadres of telefoonnummer vermeld op onze website:

• Kijk welke gegevens we over u hebben, indien van toepassing.

• Wijzig / corrigeer alle gegevens die we over u hebben.

• Laat ons alle gegevens die we over u hebben verwijderen.

• Geef uit dat u zich zorgen maakt over ons gebruik van uw gegevens.

Beveiliging
We nemen voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen. Wanneer u gevoelige informatie verstrekt via de website, is uw informatie beschermd, zowel online als offline.

Overal waar we gevoelige informatie verzamelen, wordt die informatie versleuteld en op een veilige manier naar ons verzonden. U kunt dit verifiëren door te zoeken naar een gesloten slotpictogram onder in uw webbrowser of door te zoeken naar "https" aan het begin van het adres van de webpagina.

Terwijl we gebruiken encryptie om gevoelige informatie online doorgegeven beschermen, uw informatie ook offline te beschermen wij. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een ​​specifieke taak uit te voeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers / servers waarin we persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan worden bewaard in een beveiligde omgeving.

updates

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd en alle updates zullen worden geplaatst op deze pagina.

Registreren
Om deze website te kunnen gebruiken, moet een gebruiker eerst het registratieformulier invullen. Tijdens de registratie is een gebruiker verplicht om bepaalde informatie op te geven (zoals naam en e-mailadres). Deze informatie wordt gebruikt om contact met u op te nemen over de producten / diensten op onze site waarin u interesse heeft getoond. Mogelijk moet u ook demografische informatie (zoals uw leeftijd) over uzelf verstrekken.

Bestellingen
Op ons bestelformulier vragen we informatie van je. Om bij ons te kopen, moet u contactgegevens opgeven (zoals naam en verzendadres). Deze informatie wordt gebruikt voor factureringsdoeleinden en om uw bestellingen uit te voeren. Creditcardinformatie wordt verwerkt door een derde partij, CCBill.com. Medewerkers en personeel van KimCums.com hebben geen toegang tot uw creditcardgegevens. Als u ervoor kiest om te betalen via directe storting bij het afrekenen, zullen medewerkers van KimCums.com alleen de informatie gebruiken die op uw bankoverschrijving staat om de verwerking van uw bestelling te voltooien. Als we problemen hebben met het verwerken van een bestelling, gebruiken we deze informatie om contact met je op te nemen.

Cookies
Wij gebruiken "cookies" op deze site. Een cookie is een stukje gegevens dat op de harde schijf van een sitebezoeker wordt opgeslagen om ons te helpen uw toegang tot onze site te verbeteren en om terugkerende bezoekers van onze site te identificeren. Als we bijvoorbeeld een cookie gebruiken om u te identificeren, hoeft u maar één keer een wachtwoord in te loggen, waardoor u tijd bespaart terwijl u op onze site bent. Cookies kunnen ons ook in staat stellen om de interesses van onze gebruikers te volgen en erop te richten om de ervaring op onze site te verbeteren. Het gebruik van een cookie is op geen enkele manier gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie op onze site.

Links
Deze website bevat links naar andere sites. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of privacypraktijken van dergelijke andere sites. We moedigen onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn wanneer ze onze site verlaten en om de privacyverklaringen te lezen van andere sites die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen.

Overige vragen?
We erkennen het belang van het beschermen van uw privacy. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, de praktijken van deze website of uw omgang met deze site, neem dan contact met ons op via [e-mail beveiligd] Houd er rekening mee dat personen onder de 18 jaar geen toegang hebben tot onze website en dat de eigenaar van de site geen persoonlijke informatie verzamelt van personen onder de 18 jaar. Houd er ook rekening mee dat de eigenaar van de site niet verantwoordelijk is voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar het links kan verstrekken of de websites van zijn adverteerders. Tenzij gevraagd via een dagvaarding, gerechtelijk bevel of lokaal, staats-, federaal of internationaal wetshandhavingsverzoek.

J. BERICHTEN.
Kennisgevingen door de eigenaar van de site aan klanten worden gedaan door middel van elektronische berichten of door een algemene publicatie op de site. Kennisgevingen door klanten aan de eigenaar van de site worden gedaan door middel van elektronische berichten, tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Alle vragen, klachten of kennisgevingen aan de eigenaar van de site door middel van een elektronisch bericht moeten worden gestuurd naar: [e-mail beveiligd] Door deze site te bezoeken, erkent u dat u de Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en ermee instemt gebonden te zijn aan en te voldoen aan alle bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden.

K. TERUGBETALINGSBELEID
Als u lid bent van een KimCums.com-site, kunt u in de volgende omstandigheden een aanvraag indienen voor een terugbetaling:
1) Als u merkt dat KimCums.com u heeft misleid door reclame te maken voor elektronisch materiaal in het openbare gedeelte van de KimCums.com-site dat niet bestaat in het lidmaatschapsgedeelte van die site - dit is exclusief media die is gemarkeerd als 'binnenkort beschikbaar'; of soortgelijke labels met dat effect.
2) Als een KimCums.com-website het grootste deel van uw abonnementsduur niet werkt.
KimCums.com zal elke terugbetaling op individuele basis behandelen en het kan zijn dat u KimCums.com bewijs moet verstrekken om uw claim (s) te ondersteunen. Voordat een terugbetaling wordt gedaan, zal KimCums.com eerst proberen het probleem op te lossen. Als KimCums.com het probleem niet kan oplossen, kan KimCums.com een ​​verlenging van uw abonnement krijgen of een terugbetaling krijgen.

L. ANNULERINGSBELEID
Neem contact op met de afdeling Consumentenondersteuning van CCbill om uw abonnement te annuleren voor rebilling - https://support.ccbill.com/

0

Uw winkelwagen is leeg